Spolupráce...

Spolupráce...

Dům dětí a mládeže, Hradec Králové

Již více než 10 let se k nám vždy na počátku prázdnin vrací výprava z Domu dětí a mládeže v Hradci Králové, složená především z radioamatérů, programátorů a v poslední době i malých i velkých digitálních fotografů. Ač se jedná o skupinu věkem i zaměřením velmi rozmanitou, jejich pravidelné návraty nás velmi těší...
Od léta 2008 se k nim přidali i letečtí modeláři, kteří nám předvádějí své umění ve vzduchu i na zemi a jejich koníček je natolik atraktivní a stále dostupnější, že se jejich řady neustále rozšiřují.